FUJITSU


300GB SAS 2.5'

300GB SAS 2.5'

$355

600GB SAS 2.5'

600GB SAS 2.5'

$374

1200GB SAS 2.5'

1200GB SAS 2.5'

$512

1800GB SAS 3.5'

1800GB SAS 3.5'

$716