FUJITSU


300GB SAS 2.5'

300GB SAS 2.5'

$268

600GB SAS 2.5'

600GB SAS 2.5'

$342

1200GB SAS 2.5'

1200GB SAS 2.5'

$480

1800GB SAS 3.5'

1800GB SAS 3.5'

$646